Llyfr cyfrifon

Scope and Content

Cownt casgliadau Capel M.C. Pentir at y Feibl Gymdeithas (1828-1837, 1839-1841). tt. 1-26. Teulu'r Castell sydd ar ben y rhes bob tro:gini yn ddieithriad gan yr hen wraig Elin neu Elinor, gweddw John Roberts yr hynaf. Yn 1834 (t.13) gwelir am y tro cyntaf enw Sarah Roberts, gwraig ieuanc Richard Roberts (Pedigrees,381). Ar tt. 25-26 ceir "cyfri'r llyfra" (Beiblau)