Llyfr "sums"

Scope and Content

tt.1-78 Gwelir ôl gwaith Richard Roberts yn bur amlwg o t. 26 ymlaen; ond y mae'n dra sicr nad ef saerniodd yr ysgrifen fawr ddi-lun ar ben y tudalennau, etc. Ar t.1 gwelir testunau'r pregethwyr yn Sasiwn Beaumaris (Hydref 4, 1821); ar t. 6 y geiriau, "Cymer amser i'w ddysgu. Cymer ofal i'w gofio a pwyll i'w gyfri"; ar t.52 ysgrifennodd rhywun "Thomas Williams" a "Richard Roberts": Ai yn ysgol Beaumaris y bu Richard Roberts? (gwel gwt t. 73).