CYFRIFON:

Scope and Content

Gwarcheidwaid y Priffyrdd. Yn cynnwys cyfrifon llafur ac asesiad y dreth am 1831