POSTER yn hysbysebu Noson Lawen Plaid Cymru yn y Pafiliwn, Corwen, 8 Awst 1967, gyda pherfformiadau gan Dafydd Ifan ac Edward, a Hogia Llandegai (rhan o'r Eisteddfod Genedlaethol)

Access Information

Open