Papurau Edward John Pugh,

Scope and Content

Papurau Edward John Pugh, Pwllheli, sir Gaernarfon, yn cynnwys papurau'n ymwneud â llaw-fer mewn Cymraeg a Saesneg, 1906-1956; gohebiaeth mewn llaw-fer yn bennaf, 1906-1956; tystysgrifau,1899-1909; llyfr cofnodion, 1908-1909; pregethau, 1906; cylchgronau, llawlyfrau a rhestr o aelodau'r gymdeithas. = Papers of Edward John Pugh, Pwllheli, Caernarfonshire, including papers relating to shorthand in Welsh and English, 1906-1956; correspondence, mostly in shorthand, 1906-1956; certificates, 1899-1909; minutebook, 1908-1909; sermons, 1906; magazines, handbooks and a list of members of the society.

Administrative / Biographical History

Edward John Pugh (1882-1961) o Bwllheli, sir Gaernarfon, oedd sylfaenydd Cymdeithas Llaw Fer Gymraeg.

Arrangement

Trefnwyd yn gronolegol.

Access Information

Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau modern yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Acquisition Information

Nellie Pugh, merch Edward John Pugh; Rhodd; 1981 ac 1983

Note

Edward John Pugh (1882-1961) o Bwllheli, sir Gaernarfon, oedd sylfaenydd Cymdeithas Llaw Fer Gymraeg.

Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif.

Other Finding Aids

Mae copi caled o'r rhestr ar gael yn Mân Restri a Chrynodebau 1982, t. 52; 1983, t. 34 yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Archivist's Note

Ebrill 2003.

Lluniwyd gan Annette Strauch i brosiect ANW. Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r rhestr: LlGC, Mân Restri a Chrynodebau, 1982; 1983;

Conditions Governing Use

Amodau hawlfraint arferol.

Appraisal Information

Action: Cadwyd yr holl gofnodion a gyflwynwyd i Lyfrgell Genedlaethol Cymru..

Accruals

Ni ddisgwylir ychwanegiadau.

Additional Information

Published

Llyfrgell Genedlaethol Cymru = The National Library of Wales