Papurau Eglwys Bethel, Bedyddwyr, Rhosybol

Scope and Content

Teipysgrif/Typescript, Hanes yr Eglwys, gan y Parch William John Lewis, [c. 2005]; adroddiadau blynyddol/annual reports, 1912 - 2000; enwau pregethwyr/names of preachers, 1853 - 1865; appointment of trustees, 1883; papers and plans of chapel, 1990 - 1992; printer`s block with picture of chapel; cyllidol/financial, llyfr derbyniadau a thaliadau/receipts and payments, 1894 - 1980; llyfr casgliadau/collection books, 1858 - 1962; adroddiadau cymanfaoedd bedyddwyr Môn/reports of Anglesey baptist singing festivals, 1904 - 2003; Trafodion Cymdeithas Hanes Bedyddwyr Cymru/Transactionsof the Historical Society of the Welsh Baptists, 1952 - 1955, 1985 & 1988.

Administrative / Biographical History

Fe gychwynnodd achos y Bedyddwyr yn Rhosybol ar fferm o`r enw Nantglyn yn 1840. Fe werthwyd Capel Wesleaid Rhosybol i`r Bedyddwyr yn fuan wedyn. Yn 1861 fe helaethwyd y capel a bu yn addoldy i`r Bedyddwyr hyd at 2002

Arrangement

Trefnwyd megis pwnc

Access Information

Mynediad cyfyngedig/Restricted access

Acquisition Information

Rhodd gan adneuydd preifat

Note

Os gwelwch yn dda archebwch y dogfenau gan ddefnyddio y rhif cyfeirnod amgen (lle ddarperidd) / Please order documents using the alternative reference number (where provided)

Other Finding Aids

Mae copiau clawr caled o`r catalogau ar gael yn Archifdy Ynys Môn ac yn y Gofrestr Cenedlaethol Archifau. Polisi Gwasanaeth Archifdy Ynys Môn yw catalogio yn iaith y ddogfen./Hard copies of the catalogue are available at Archifau Ynys Môn / Anglesey Archivesand the National Register of Archives. It is the policy of Gwasanaeth Archifau Ynys Môn / Anglesey Archives to catalogue in the language of the document.

Physical Characteristics and/or Technical Requirements

Cyflwr da /Good condition

Archivist's Note

Lluniwyd y disgrifiad gan Gaynor Nice, Archifdy Môn

Appraisal Information

Mae'r holl gofnodiadau sy'n cydymffurfio â pholisi casglu Swyddfa Gofnodi Cyngor Sir Ynys Môn wedi eu cadw /All records which meet the collection policy of the Anglesey Archives have been retained.

Accruals

Ni ddisgwylir croniadau/Accruals are not expected