'Y DEYRNAS': CYLCHGRAWN MISOLYN BEDYDDWYR CWMRAEG, LLANDUDNO

Scope and Content

Tabernacl, Horeb, Salem.

Rhif 69.

1929 Gorff.