EGLWYS PISGAH, TREUDDYN

Scope and Content

Roedd Capel Pisgah (1839-1980) gyda Capel Bethlehem, Treuddyn (1875-1949) a Capel Broughton, Wrecsam yn gapeli Gymraeg yn perthyn i Eglwys y Saesneg Wesleyaidd a ymunodd a Eglwys y Methodistiaid Calfinaidd yn 1906.

Pisgah Chapel together with Bethlehem Chapel, Treuddyn and Broughton Chapel, Wrexham were Welsh chapels belonging to the English Wesleyan denomination that joined the Welsh Calvinistic Methodist Church in 1906.

Note

Please order documents using the alternative reference number (where provided).