Papurau Elizabeth Williams

Scope and Content

Gohebiaeth a phapurau teuluol a phersonol Elizabeth Williams, ynghyd â deunydd yn ymwneud â'i gwaith cyhoeddus.

Arrangement

Trefnwyd yn wyth ffeil: gohebiaeth gyffredinol,1915-1977; gohebiaeth deuluol, 1882-[1963]; llythyrau cydymdeimlad, 1963; personalia, 1875-1976; Undeb Cymru Fydd, 1931-1974; Cronfa Goffa G. J. Williams, 1960-1968; torion papur, 1934-1978; papurau amrywiol, [1915x1978]. Gweler hefyd ddisgrifiadau lefel ffeil.

Note

Preferred citation: E

Related Material

Mae deunydd yn llaw Elizabeth Williams i'w weld yn gyson yng ngrŵp A, yn gopïau neu'n gyfieithiadau o bapurau G. J. Williams. Am ei chysylltiad â Phlaid Cymru gweler P5. Gweler hefyd ddisgrifiadau lefel ffeil.

Additional Information

Published