Traethawd ar swper yr Arglwydd,

Scope and Content

An essay by 'Constance' on 'The Lord's Supper'.

Access Information

Readers consulting modern papers in the National Library of Wales are required to abide by the conditions set out in information provided when applying for their Readers' Tickets, whereby the reader shall become responsible for compliance with the Data Protection Act 1998 in relation to any processing by them of personal data obtained from modern records held at the Library. = Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau modern yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru gydymffurfio â Deddf Gwarchod Data 1998 yng nghyd-destun unrhyw brosesu ganddynt o ddata personol a gasglwyd o gofnodion modern sydd ar gadw yn y Llyfrgell. Nodir y manylion yn yr wybodaeth a roddir wrth wneud cais am Docyn Darllen.

Note

Title based on contents.

Formerly Evan Owen MS 89.

Preferred citation: NLW MS 10531B.

Other Finding Aids

Handlist of Manuscripts in the National Library of Wales, Volume III (Aberystwyth, 1961), p. 225.

Conditions Governing Use

Usual copyright laws apply.

Additional Information

Published