Cofnodion Eglwys Seion (MC), Ysbyty Ifan ac Eglwys Salem (MC), Capel CurigRecords of Seion Chapel (CM), Ysbyty Ifan and Salem Chapel (CM), Capel Curig

Scope and Content

Cofnodion Aelodau'r Eglwys, llyfr cyfrifon ac ati.

Conditions Governing Access

Mae'r casgliad hwn ar agor ar gyfer ymchwil. Mae'n bosibl y bydd mynediad i rai dogfennau wedi'i gyfyngu oherwydd deddfwriaeth Diogelu Data, bydd Archifan Conwy yn cynghori pan fo hyn yn wir. I gael manylion ac oriau agor, ewch i http://www.conwy.gov.uk/cy/Resident/Libraries-Museums-and-Archives/Archives/Archives.aspx.

This collection is open for research. Access to some documents may be restricted due to Data Protection legislation, Conwy Archives will advise where this is the case. For details and opening hours see http://www.conwy.gov.uk/en/Resident/Libraries-Museums-and-Archives/Archives/Archives.aspx.

Physical Characteristics and/or Technical Requirements

The entire collection has been damaged by being previously subjected to damp