Papurau Crwys,

 • This material is held at
 • Reference
   GB 210 CRWYS
 • Alternative Id.
   (alternative) vtls004272216
   (alternative) (WlAbNL)0000272216
 • Dates of Creation
   1863-1967 /
 • Name of Creator
 • Language of Material
   Welsh English  Cymraeg, peth Saesneg (gweler disgrifiadau lefel ffeil)
 • Physical Description
   0.065 metrau ciwbig (5 bocs)

Scope and Content

Papurau W. Crwys Williams, 1863-1967, yn cynnwys llythyrau, llyfrau nodiadau yn cynnwys cerddi, pryddestau a gyflwynwyd ar gyfer cystadleuaeth y goron yn yr Eisteddfod Genedlaethol, sgriptiau, pregethau, copi teipysgrif o'i ewyllys, 22 Rhagfyr 1958, a fersiwn diweddarach, 15 Medi 1964. Ceir papurau hefyd, 1873-1891, yn perthyn i'w dad-yng-nghyfraith y Parchedig Robert Charles Jones (1847-1925), gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd a fu'n genhadwr yn Chile, 1874-1878. = Papers of W. Crwys Williams, 1863-1967, comprising letters, notebooks including poems, poems in free metre entered in competitions for the crown in National Eisteddfodau, scripts, sermons, typescript copy of his will, 22 December 1958, and an updated version, 15 September 1964. Also included are papers belonging to his father-in-law the Rev. Robert Charles Jones (1847-1925), Calvinistic Methodist minister who was a missionary in Chile, 1874-1878.

Arrangement

Trefnwyd y papurau a dderbyniwyd cyn 2002 yn ôl y grwpiau derbyn, a mathau o ddeunydd o fewn y grwpiau hynny. Trefnwyd y papurau a brynwyd yn 2002 yn LlGC yn saith ffeil yn ôl pwnc : llythyrau, cerddi, pregethau, adysgrifau, rhyddiaith, llyfr lloffion a phapurau amrywiol. Trefn wreiddiol o fewn y ffeiliau. Mae'r rhifau yn dilyn ymlaen o'r rhif olaf a ddefnyddiwyd.

Access Information

Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau modern yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru gydymffurfio â Deddf Gwarchod Data 1998 yng nghyd-destun unrhyw brosesu ganddynt o ddata personol a gasglwyd o gofnodion modern sydd ar gadw yn y Llyfrgell. Nodir y manylion yn yr wybodaeth a roddir wrth wneud cais am Docyn Darllen.

Acquisition Information

Rhoddwyd y grŵp cyntaf gan Mrs Margaret Crwys Morgan, merch Crwys, yn Ebrill 1982, yr ail grŵp gan Hywel Wyn Jones yn Awst 1990, y trydydd a'r pedwerydd grŵp gan y Parch. W. Rhys Nicholas yn Medi 1990 a Mawrth 1992, a chan David Walters yn 1997. Prynwyd grŵp 2002 yn arwerthiant Cymreig Bonhams (Lot 125).

Note

Y mae'r dyddiad creu cynharaf yn gynt na blwyddyn geni Crwys oherwydd ceir papurau ei dad-yng-nghyfraith y Parchedig Robert Charles Jones, 1873-1891, a grynhowyd ganddo.

Archivist's Note

Lluniwyd y rhestr gan Ann Francis Evans.

Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r rhestr:

W. Rhys Nicholas, Crwys y Rhamantydd (Llys yr Eisteddfod Genedlaethol, 1990); Y Bywgraffiadur Cymreig, 1951-1970 (Llundain, 1997); Geraint a Zonia Bowen, Hanes Gorsedd y Beirdd ([Felindre, Abertawe], 1991); a thraethawd MA (Prifysgol Abertawe) Garry Nicholas, 'Crwys-astudiaeth o'i gerddi a'i gysylltiadau llenyddol'.

Conditions Governing Use

Amodau hawlfraint arferol.

Appraisal Information

Action: Cadwyd y cyfan o bapurau Crwys..

Accruals

Mae ychwanegiadau yn annhebygol.

Related Material

Ceir blodeugerdd o gerddi gan Crwys ar gyfer eu hadrodd yn Llawysgrif LlGC 21234C a cheir nodyn bywgraffyddol ganddo, 1963, yn Llawysgrif LlGC 22036D. Ceir dwy o'i bryddestau buddugol 'Ednyfed Fychan' (Eisteddfod Genedlaethol Cymru Bae Colwyn 1910/10) a 'Gwerin Cymru' (Eisteddfod Genedlaethol Cymru Caerfyrddin 1911/2) yn Archif yr Eisteddfod Genedlaethol yn LlGC a nifer fawr o'i feirniadaethau hefyd. Gwelir poblogrwydd Crwys fel beirniad mewn eisteddfodau lleol yn ei sylwadau ar bryddestau Amanwy ymhlith papurau'r olaf yn LlGC. Gweler hefyd ddisgrifiadau lefel ffeil.

Additional Information

Published