Cardiau Goffa/Memorial Cards

Scope and Content

Catherine, Beloved wife of Hugh Griffiths, Dolgellau, 1875; Jane Owen of Pandyrodyn, Dolgellau, 1878; Blanche Adeline, daughter of Richard and Margaret Williams, Dolgellau, 1878; William Williams, Llanidloes, 1879; Elizabeth Owen, Liverpool, 1879; Margaret beloved wife of Mr Humphrey Jones, Tanybryn, Dolgellau, 1881; Humphrey Humphreys, Blaenau Ffestiniog, Pregethwr Wesleyaidd, 1881; Laura Eleanor Dodd, Tunbridge Wells, 1882; Gwenfron Gwladys, a second daughter of William Hugh Evans, Wesleyan Minister, Barmouth, 1885; Ellinor Jones, gwraig James Jones, Saer Maen, Dolgellau,1886; Ellen wife of Mr E.W.Evans, Goleuad Office, Dolgellau, 1886; Ann, priod Mr Thomas Morris, Builder, Dolgellau, 1887; Ellinor Griffiths, Gweddw Griffith Griffiths, Maesyrhelmau, Dolgellau, 1885; Robert Owen, 3 Epworth Terrace, Barmouth, 1888; Lizzie James, merch James a Mary James, Brynawel, Dolgellau, 1891; Elizabeth Williams, wife of John Williams, Waterloo Street, Dolgellau, 1891; Elizabeth Ellen, merch Edward ac Anne Jane Owen, High Street, Porthmadog, 1891; James Jones, Saer Maen, West Street, Dolgellau, 1892.

Access Information

Open

Mae'r casgliad hwn ar agor ar gyfer ymchwil. Mae'n bosibl y bydd mynediad i rai dogfennau wedi'i gyfyngu oherwydd deddfwriaeth Diogelu Data, bydd Archifan Gwynedd yn cynghori pan fo hyn yn wir. I gael manylion ac oriau agor, ewch i https://www.gwynedd.llyw.cymru/cy/Trigolion/Llyfrgelloedd-ac-archifau/Archifau-a-hanes-teulu/Archifau-a-hanes-teulu.aspx.

This collection is open for research. Access to some documents may be restricted due to Data Protection legislation, Gwynedd Archives will advise where this is the case. For details and opening hours see https://www.gwynedd.llyw.cymru/en/Residents/Libraries-and-archives/Archives-and-family-history/Archives-and-family-history.aspx.