Casgliad o Ddeunydd Perthnasol i Eisteddfodau Lleol ym Meirionnydd

Scope and Content

Ffeil o ddeunydd yn cynnwys rhaglenni a mantolenni eisteddfodau Harlech a'r Cylch, Eisteddfod Stesion, Trawsfynydd, Llanfachreth, Llawryplwy' a Phenstryd, Llanegryn, Talybont, Y Bala, ac Eisteddfod Jiwbili Ffestiniog, 1997-1999, a chopi o Llen y Llannau, 1997.

Access Information

Mae'r casgliad hwn ar agor ar gyfer ymchwil. Mae'n bosibl y bydd mynediad i rai dogfennau wedi'i gyfyngu oherwydd deddfwriaeth Diogelu Data, bydd Archifan Gwynedd yn cynghori pan fo hyn yn wir. I gael manylion ac oriau agor, ewch i https://www.gwynedd.llyw.cymru/cy/Trigolion/Llyfrgelloedd-ac-archifau/Archifau-a-hanes-teulu/Archifau-a-hanes-teulu.aspx.