Cyrsiau Canolfan Hyfforddi Ieuenctid Eglwys Bresbyteraidd Cymru, Y Bala

Archive Unit