Llyfrau Cyfrifon Athrawon Ysgol Sul, Dolrhedyn, Blaeanu Ffestiniog

Scope and Content

Llyfrau cyfrifon yn cynnwys enwau, cyfeiriad, presenoldeb ac adnodau.

Access Information

Mae'r casgliad hwn ar agor ar gyfer ymchwil. Mae'n bosibl y bydd mynediad i rai dogfennau wedi'i gyfyngu oherwydd deddfwriaeth Diogelu Data, bydd Archifan Gwynedd yn cynghori pan fo hyn yn wir. I gael manylion ac oriau agor, ewch i https://www.gwynedd.llyw.cymru/cy/Trigolion/Llyfrgelloedd-ac-archifau/Archifau-a-hanes-teulu/Archifau-a-hanes-teulu.aspx.