Adroddiadau Blynyddol

Scope and Content

Eglwys Annibynol Y Tabernacl, Dolgellau: 1915, 1921, 1923, 1924, 1926, 1927, 1931-42, 1944-46, 1948, 1950-57, 1960-64.

Access Information

Open

Mae'r casgliad hwn ar agor ar gyfer ymchwil. Mae'n bosibl y bydd mynediad i rai dogfennau wedi'i gyfyngu oherwydd deddfwriaeth Diogelu Data, bydd Archifan Gwynedd yn cynghori pan fo hyn yn wir. I gael manylion ac oriau agor, ewch i https://www.gwynedd.llyw.cymru/cy/Trigolion/Llyfrgelloedd-ac-archifau/Archifau-a-hanes-teulu/Archifau-a-hanes-teulu.aspx.