Papurau Marion Eames,

 • This material is held at
 • Reference
   GB 210 MEAMES
 • Alternative Id.
   (alternative) vtls004274725
   (alternative) (WlAbNL)0000274725
 • Dates of Creation
   1927-2007 /
 • Name of Creator
 • Language of Material
   Welsh English  Cymraeg, Saesneg (am fanylion pellach gweler disgrifiadau'r lefelau perthnasol).
 • Physical Description
   17 bocs bach (0.153 metrau ciwbig), 6 cyfrol; 1 bocs bach [Rhodd 2016]; 1 bocs bach [Rhodd 2018].

Scope and Content

Papurau Marion Eames, 1927-2007, yn cynnwys drafftiau o'i nofelau a gweithiau llenyddol eraill, 1933-[2005]; addasiadau o'i gwaith, 1981-[2007]; erthyglau, anerchiadau a darlithiau, [1970]-[2007]; llyfrau nodiadau a gwaith ymchwil, 1934-[2000]; deunydd printiedig, 1929-2007; gohebiaeth, 1967-2005; a phapurau personol, 1928-2002; ynghyd â phapurau ei gŵr, y newyddiadurwr Griffith Williams, 1927-1977. = Papers of the novelist Marion Eames, 1927-2007, comprising drafts of her novels and other literary works, 1933-[2005]; adaptations of her work, 1981-[2007]; articles, speeches and lectures, [1970]-[2007]; notebooks and research papers, 1934-[2000]; printed material, 1929-2007; correspondence, 1967-2005; and personal papers, 1928-2002; together with the papers of her husband, the journalist Griffith Williams, 1927-1977.

Arrangement

Trefnwyd yn LlGC yn ddau grŵp: papurau a llawysgrifau Marion Eames a phapurau Griffith Williams. Crynhowyd y llawysgrifau a dderbyniwyd yn rhodd i'r Llyfrgell yn 1988 o fewn un gyfres (M1) a chadwyd y cyfeirnodau gwreiddiol a roddwyd iddynt.

Access Information

Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau modern yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru gydymffurfio â'r amodau a nodir ar y ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data' a gyflwynir iddynt gyda'u tocynnau darllen.

Acquisition Information

Marion Eames; Rhodd (NLW MSS 22495-22500); 1988
John Atkinson, nai Marion Eames; Byfleet; Rhodd; Mehefin 2007; 004573544.
Cymdeithas Bob Owen; Pryniad (dyddiadur M8/3, ac un o'r cyfrolau yn M5/5); Medi 2007
Mr Godfrey Lee; Castell Caereinion; Rhodd (M9); Awst 2016; 99206748502419.
Mrs Bronwen Evans; Dolgellau; Rhodd (M10); Medi 2018; 99206748502419.

Note

Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif.

Archivist's Note

Ebrill 2009.

Lluniwyd y disgrifiad gan Rhian Lyn James. Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r disgrifiad hwn: Cydymaith i Lenyddiaeth Cymru (Caerdydd, 1997); The Independent, 6 Ebrill 2007; ac eitemau o fewn yr archif;

Lluniwyd y disgrifiadau ar gyfer ychwanegiadau Awst 2016 a Medi 2018 gan Rhys Davies; 2017 a 2020.

Conditions Governing Use

Amodau hawlfraint arferol.

Appraisal Information

Action: Cadwyd yr holl gofnodion a roddwyd i'r Llyfrgell.

Accruals

Ni ddisgwylir ychwanegiadau.

Related Material

Trosglwyddwyd y fideos, casetiau a thapiau i Archif Genedlaethol Sgrin a Sain Cymru yn LlGC, a'r ffotograffau i gasgliad ffotograffau LlGC.

Additional Information

Published