Llyfr Nodiadau

Scope and Content

yn cynnwys ysgrif ar hanes Cwm Uwchartro, Llanbedr, traethawd ar hanes yr achos ym Mryngwyn, Llanfair a theyrnged goffa i John Evans, Tyddynfelin, Harlech gan William Jones, postman, Harlech.

Access Information

Mae'r casgliad hwn ar agor ar gyfer ymchwil. Mae'n bosibl y bydd mynediad i rai dogfennau wedi'i gyfyngu oherwydd deddfwriaeth Diogelu Data, bydd Archifan Gwynedd yn cynghori pan fo hyn yn wir. I gael manylion ac oriau agor, ewch i https://www.gwynedd.llyw.cymru/cy/Trigolion/Llyfrgelloedd-ac-archifau/Archifau-a-hanes-teulu/Archifau-a-hanes-teulu.aspx.