Trefn o ddrama Nadolig

Scope and Content

“Y Geni” gan Robert John Evans i’w pherfformio gan y plant yr ysgol yn Eglwys Bresbyteraidd Cymru, Pandy Tudur. 21 Rhagfyr 1969.