Papurau y Parch Thomas Arthur Jones a`r Cynghorydd Agnes Arthur Jones gynt o Mona Lodge, Amlwch

Scope and Content

Yr Urdd, llyfr lloffion/scrapbook, toriadau papur newydd/newspaper cuttings, llyfr cofnodion/minute book, atgofion/reminiscences, 1929 - 1979; taflenni etholiad [cyngor/council] election leaflets, 1961 & 1973; smallholdings, farming and industries, papers and reports, 1964 - 1971; gohebiaeth/correspondence, 1930 - 1970; llenyddol/literary, llawysgrifau a gwaith awduron eraill/manuscripts and works by other writers; lluniau/photographs, 1920 - 1970.

Administrative / Biographical History

Brodor o Frynsiencyn, Ynys Môn oedd y Parch Thomas Arthur Jones. `Roedd yn un o sylfaenwyr ac yn ysgrifennydd cyntaf Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd. Fe ymaelododd yn y Capel Mawr, Amlwch yn 1940 a bu`n adnabyddus fel pregethwr grymus. Bu farw yn 1957.`Roedd Agnes (Ramage) yn athrawes yn Ysgol Sir y Merched yn Aberhonddu, lle bu`n ymddiddori yng ngweithgareddau yr Urdd. Mona Lodge, Amlwch oedd eu cartref am gyfnod. Fe wasanaethodd Agnes Arthur Jones Ynys Môn fel Cadeirydd Pwyllgor Llyfrgell Môn.

Arrangement

Trefnwyd fel a ganlyn:-Yr Urdd, gwaith cyngor, amrywiol a lluniau

Access Information

Dim cyfyngiadau/ No Restrictions

Acquisition Information

Adnau preifat

Note

Os gwelwch yn dda archebwch y dogfenau gan ddefnyddio y rhif cyfeirnod amgen (lle ddarperidd) / Please order documents using the alternative reference number (where provided)

Other Finding Aids

Mae copiau clawr caled o`r catalogau ar gael yn Archifdy Ynys Môn ac yn y Gofrestr Cenedlaethol Archifau. Polisi Gwasanaeth Archifdy Ynys Môn yw catalogio yn iaith y ddogfen./Hard copies of the catalogue are available at Archifau Ynys Môn / Anglesey Archivesand the National Register of Archives. It is the policy of Gwasanaeth Archifau Ynys Môn / Anglesey Archives to catalogue in the language of the document.

Physical Characteristics and/or Technical Requirements

Cyflwr da /Good condition

Archivist's Note

Lluniwyd y disgrifiad gan Gaynor Elizabeth Nice, Gwasanaeth Archifdy Môn

Appraisal Information

Mae'r holl gofnodiadau sy'n cydymffurfio â pholisi casglu Swyddfa Gofnodi Cyngor Sir Ynys Môn wedi eu cadw /All records which meet the collection policy of the Anglesey Archives have been retained.

Accruals

Mae croniadau yn bosibl/Accruals are possible