Ffurf o ddiolchgarwch i'r hollalluog Dduw [Form of thanksgiving to almighty God]