Coleg Annibynol y Bala - Gohebiaeth gyda'r Parch M. D. Jones a'I Gyfeillion

Scope and Content

13 Ionawr 1880-27 Ebrill 1880