Ship No. 1477  Tofua Launching party: sponsor throwing bottle