Angladd ym Mhorthmadog

Scope and Content

yn y fynwent tu allan i'r dref, ar y ffordd i Gricieth. Angladd unai y Parch J.J. Roberts (Iolo Caernarfon), Gwenidog Eglwys Tabernacl, Porthmadog, a fu fawr yn 1914, neu ei wraig Anne a fu farw yn 1910 .

[Dogfen yn ddiffygiol: Rhan o'r llun yn rhydd]

Access Information

Mae'r casgliad hwn ar agor ar gyfer ymchwil. Mae'n bosibl y bydd mynediad i rai dogfennau wedi'i gyfyngu oherwydd deddfwriaeth Diogelu Data, bydd Archifan Gwynedd yn cynghori pan fo hyn yn wir. I gael manylion ac oriau agor, ewch i https://www.gwynedd.llyw.cymru/cy/Trigolion/Llyfrgelloedd-ac-archifau/Archifau-a-hanes-teulu/Archifau-a-hanes-teulu.aspx.