Cofnodion: Eglwys Bethel, Bedyddwyr, Rhosybol

Scope and Content

Cofnodion: Nodiadau ar hanes y capel, lluniau o`r capel a rhai o weinidogion gogledd Cymru/Notes on the history of the chapel, photographs of the chapel and some North Wales ministers [19th cent.]; Adroddiadau Cymanfa Bedyddwyr Môn / Reports of Anglesey Baptists Cymanfaoedd, 1982, 1983, 1985, 2001; Llyfrau Casglu y Gymdeithas Feiblaidd/Bible Society collection books, 1966 - 1992 Adroddiadau blynyddol/Annual reports, 1912, 1916, 1962 - 1964, 1978, 1979, 1983/4 - 1993, 1999, 2000; Copy of lease of land for building the chapel, 1862; and Letters from Charity Commission re sale of the building, 2001 - 2002

Administrative / Biographical History

Fe gychwynnodd achos y Bedyddwyr yn Rhosybol ar fferm o`r enw Nantglyn yn 1840. Fe werthwyd Capel Wesleaid Rhosybol i`r Bedyddwyr yn fuan wedyn. Yn 1861 fe helaethwyd y capel a bu yn addoldy i`r Bedyddwyr hyd at 2002.

Access Information

Dim cyfyngiadau/ No Restrictions

Acquisition Information

Rhodd gan adneuydd preifat

Note

Os gwelwch yn dda archebwch y dogfenau gan ddefnyddio y rhif cyfeirnod amgen (lle ddarperidd) / Please order documents using the alternative reference number (where provided)

Other Finding Aids

Mae copiau clawr caled o`r catalogau ar gael yn Archifdy Ynys Môn ac yn y Gofrestr Cenedlaethol Archifau. Polisi Gwasanaeth Archifdy Ynys Môn yw catalogio yn iaith y ddogfen./Hard copies of the catalogue are available at Archifau Ynys Môn / Anglesey Archivesand the National Register of Archives. It is the policy of Gwasanaeth Archifau Ynys Môn / Anglesey Archives to catalogue in the language of the document.

Physical Characteristics and/or Technical Requirements

Cyflwr gweddol-rhai o`r lluniau mawr wedi eu niweidio gan creosot.

Archivist's Note

Lluniwyd y disgrifiad gan Gaynor Nice, Archifdy Môn

Appraisal Information

Mae'r holl gofnodiadau sy'n cydymffurfio â pholisi casglu Swyddfa Gofnodi Cyngor Sir Ynys Môn wedi eu cadw /All records which meet the collection policy of the Anglesey Archives have been retained.

Accruals

Mae croniadau yn bosibl/Accruals are possible

Related Material

GB0221 WD20: Papurau Eglwys Bethel, Bedyddwyr, Rhosybol