'Atteb vn o farn y Presbyteriaid',

Scope and Content

'Atteb vn o farn y Presbyteriaid i'r llythyr a ddanfonodd Gweinidog o Eglwys Loegr at vn o'i blwyfolion ynghylch ei fod yn neilltuo oddiwrth yr Eglwys; yn dangos 1. Mor rhydd ydyw i'r Presbyteriaid neulltuo oddiwrth yr Eglwys, a elwir Eglwys Loegr. 2. Mor wann yw'r rhesymmau am vno gyda hi, ac mor gadarn ac yscrythyrol ydyw rhesymmau y Dissenters am neulltuo oddiwrthi. 3. Mor anghywir ydyw teuru fod barn a gweithredoedd y Dissenters yn anghyttuno, a'u bod yn cyttuno A'r Papistiaid; Ac yn dangos fod mwy cyttundeb rhwng Eglwys Loegr a'r Papistiaid nac sy' rhwng y Dissenters a'r Papistiaid. . .', with 'englynion Mawl i'r Llyfr' by Jenkin Thomas of the parish of Bryngwyn, Cardiganshire. The book was written for publication in answer to a Welsh translation by G[riffith] J[ones] - Llythyr oddiwrth Weinidog o Eglwys Loegr at un o'i blwyfolion - of Edward Wells's A Letter from a Minister of the Church of England to a dissenting parishioner of the Presbyterian persuasion, 1706. In a short preface to the 'Atteb' the author refers to an English reply by Mr. James Pierse (i.e. James Peirce: Remarks on Dr. Wells his Letter to a dissenting parishioner, 1706).

Note

Original title.

Formerly Hobley Griffith MS 17.

Preferred citation: NLW MS 9167A.

Additional Information

Published