Pecyn o Ddeunydd Parthed Ysgol Wrthryfel Llandecwyn, Meirionnydd

Scope and Content

Casgliad o ddeunydd yn cynnwys trraethodau, copiau o erthyglau a lluniau.

Administrative / Biographical History

Deunydd wedi gasglu gan yr adneuwr ar gyfer aseiniad cwrs coleg

Access Information

Mae'r casgliad hwn ar agor ar gyfer ymchwil. Mae'n bosibl y bydd mynediad i rai dogfennau wedi'i gyfyngu oherwydd deddfwriaeth Diogelu Data, bydd Archifan Gwynedd yn cynghori pan fo hyn yn wir. I gael manylion ac oriau agor, ewch i https://www.gwynedd.llyw.cymru/cy/Trigolion/Llyfrgelloedd-ac-archifau/Archifau-a-hanes-teulu/Archifau-a-hanes-teulu.aspx.