Papurau Trevor Davies, Hen Colwyn

Scope and Content

Trefnydd cymdeithasau gwirfoddol yr urdd a'r aelwyd.

CX154/1-8 Llyfrau Cofnodion, yr Urdd ac Aelwyd:

CX154/9-10 Amrywiol:

CX154/11-13 Eisteddfod Genedlaethol Ieunctid Cymru:

Conditions Governing Access

Mae'r casgliad hwn ar agor ar gyfer ymchwil. Mae'n bosibl y bydd mynediad i rai dogfennau wedi'i gyfyngu oherwydd deddfwriaeth Diogelu Data, bydd Archifan Conwy yn cynghori pan fo hyn yn wir. I gael manylion ac oriau agor, ewch i http://www.conwy.gov.uk/cy/Resident/Libraries-Museums-and-Archives/Archives/Archives.aspx.