Cofnodion y Capel

Scope and Content

Mae'r grŵp yn cynnwys cofnodion a phapurau, 1865-1866, 1870-1984, yn eu plith cofrestri, cyfrifon, manylion am gyfraniadau aelodau ynghyd â chofnodion Pwyllgor y Capel, Cymdeithas y Chwiorydd a Chymdeithas Lenyddol y Capel.

Arrangement

Trefnwyd yn naw cyfres a phump ffeil yn ôl math o gofnodion, sef cofrestri, llyfrau derbyniadau a thaliadau, llyfrau'r Trysorydd, llyfrau casgliad y weinidogaeth, llyfrau'r ddyled a'r eisteddleoedd, llyfrau'r casgliad chwarterol, llyfrau cofnodion Pwyllgor y Capel, llyfrau cofnodion Cymdeithas y Chwiorydd, llyfrau cofnodion y Gymdeithas Lenyddol, llyfr y Gronfa Gynnal, llyfr cyfrifon casgliadau i'r tlodion, llyfr aelodaeth eglwysig, cofrestr aelodau y Gymdeithas Ddirwestol, a phapurau amrywiol.

Note

Preferred citation: A

Additional Information

Published