Bwndel o Llythyrau yn Anfon Arian at Maer Caernarfon Ifor Bowen Griffith

Scope and Content

ar gyfer cronfa Ian Cox. Anafwyd Ian Cox gan ffrwydriad yn ystod dathliadau'r arwisgiad yng Nghaernarfon.

Access Information

Mae'r casgliad hwn ar agor ar gyfer ymchwil. Mae'n bosibl y bydd mynediad i rai dogfennau wedi'i gyfyngu oherwydd deddfwriaeth Diogelu Data, bydd Archifan Gwynedd yn cynghori pan fo hyn yn wir. I gael manylion ac oriau agor, ewch i https://www.gwynedd.llyw.cymru/cy/Trigolion/Llyfrgelloedd-ac-archifau/Archifau-a-hanes-teulu/Archifau-a-hanes-teulu.aspx.