Rhaglen

Scope and Content

Cyfarfod dadorchuddio cofeb i Gwilym Deudraeth a Fanny Edwards.

Administrative / Biographical History

Dadorchuddio cofeb i Gwilym Deudraeth a Fanny Edwards, Penrhyndeudraeth gan eu nai Trefor Edwards, Llundain

Access Information

Mae'r casgliad hwn ar agor ar gyfer ymchwil. Mae'n bosibl y bydd mynediad i rai dogfennau wedi'i gyfyngu oherwydd deddfwriaeth Diogelu Data, bydd Archifan Gwynedd yn cynghori pan fo hyn yn wir. I gael manylion ac oriau agor, ewch i https://www.gwynedd.llyw.cymru/cy/Trigolion/Llyfrgelloedd-ac-archifau/Archifau-a-hanes-teulu/Archifau-a-hanes-teulu.aspx.

Custodial History

Roedd y rhoddwr yn cymeryd rhan yn y rhaglen