Llyfrau nodiadau yn cynnwys yn bennaf nodiadau ar gyfer pregethau

Scope and Content

ond hefyd, ymhlith pethau eraill: penillion; adroddiadau a nodiadau ar wahanol cyfarfodydd y Methodistiaid Calfinaidd; cyfrifon casgliadau at y genhadaith, y Feibl Gymdaithas a pregethwyr tlodion