Llyfr nodiadau yn cynnwys pennillion a nodiadau ar ymweliad a Dosbarth Dinbych

Scope and Content

capeli Peniel, Saron, Nantglyn , Henllan a Prion