Ysgol Twm o'r Nant, cofnodion o/records of

Scope and Content

Agorwyd Ysgol Gymraeg, Dinbych yn swyddogol a'r Fedi'r 19eg, 1961 yn Ysgoldy'r Capel Mawr, gyda 37 o ddisgyblion. Gyda niferoedd plant yn cynyddu'n gyflym, adeiladwyd ysgol newydd ar Ffordd y Rhyl, a'i hagorwyd ar Ebrill 23ain, 1968, gydag enw newydd, sef Ysgol Twm o'r Nant.

Yn 2013 cafodd yr ysgol eu hadnewyddu, a'u hehangu.

Mae'r ysgol dal ar y safle yn nawr, yn 2014 roedd 281 o ddisgyblion yn yr ysgol.

Lleoliad gwreiddiol yr Ysgol

Ysgoldy Capel Mawr, Stryd Y Capel (Lon Swan), Dinbych

Lleoliad

Ysgol Twm o'r Nant, Ffordd Rhyl, Dinbych

Mae hwn yn gasgliad iaith gymysg Gymraeg a'r Saesneg. Mae'n bolisi gennym i gatalogio eitem yn yr iaith y mae yn ysgrifenedig.

This is a mixed Welsh and English language collection. It is our policy to catalogue an item in the language it is written.

Access Information

Mae'r holl gofnodion ysgol sy'n cynnwys gwybodaeth bersonol neu sensitif ar gau am 75 mlynedd. Mae hyn yn cynnwys llyfrau log, cofrestri derbyn a phresenoldeb a rhai llyfrau cofnodion.

Geographical Names